به نام خدا

سلام

یا قاضی‌الحاجات

 

غدیر، کاشتن بذر ولایت در جان‌هاست .

غدیر، نشان دادن خورشید به گرفتاران ظلمت‌هاست .

غدیر، روز تکمیل دین و اتمام نعمت است .

غدیر، «عیدُ الله الاکبر» است، عید آل محمد، عید هواداران حق و وفاداران به پیامبر .

غدیر، عید عدالت و رهبرى است، عید انسانیت و کمال طلبى است، عید شعله افکنى بر اندیشه‌ها، عید امید آفرینى در دلهاست .

غدیر، روز بشریت و روز «انسان» است، غدیر،«تداوم رسالت محمد» در «ولایت على» است. غدیر، عید «پیمان» و «میثاق» و «عهد» است .

"جواد محدثى"

 

 عید غدیر خم، عید ولایت و امامت مبارک

 

 

دسته ها :
سه شنبه بیست و ششم 9 1387
X